PROPOSAL

voor een installatie getiteld 2B or not 2B?

Henriette Dingemans

An investigation into what emerges from multifaceted participation with a common theme.

Niemand weet precies welke impact de huidigeachteruitgang van de bijen populatie heeft op de economie en de voedselvoorziening, maar is het duidelijk dat het extreem serieuze consequenties heeft.
UN rapporteert en veel andere bronnen zeggen dat devoedselvoorraad in de hele wereld gevaar loopt als de bijenkolonies uitsterven.

De Toxoloog Henk Tennekes stelt in zijn analyses over de impact van neonicotinoids op de natuur in Nederland:
'Grond en oppervlaktewater vervuild met pesticiden die niet terug te draaien en cumulatieve schade aanrichten aan water en landinsecten moet leiden tot een milieuramp.' Alsnog zijn meer studies, statistieken en specifieke kennis vereist.

Het voorgelegde kunstwerk , 2B or not 2B?, refereert aan deze problemen en houdt zich op een esthetische manier bezig de sociale dimensie binnen de kunst te activeren. Het zoekt de betrokkenheid van de toeschouwer het publiek´ de toeschouwer als onderwerp in het verkrijgen van een antwoord over wat een kwestie kan zijn van multi species overleving.

The Artwork2B or not 2B?

De Muur

Geplaatst tegen de muur, uitstrekkend van vloer tot plafond, zijn QRcodes geplaatst. Het patroon van elkaar insluitende cirkels dat het speelveld van de QRcode muur bepaalt, is een oud symbool bekend in de geschiedenis onder verschillende namen, De Levensbloem, De Taal van het Licht en de Taal van de Stilte... allemaal verwijzen ze naar de trancedentale en mysterieuze essentie van dit ontwerp. Het is de complete, alles omvattende stroom in de wereld van de kleinste elektrische velden tot de grootste schaal in de kosmos.

Behalve de filosofische betekenis die uit de het Flower of Live symbool getrokken kan worden, is er ook een mathematische kennis die gevonden kan worden in de perfect symmetrische vorm van in elkaar grijpende cirkels. Het is een symbool van leven, creatie, visie en geboorte. Als je zulke patronen in de natuur begint te zien is het bijna of kijkt naar de programmeer taal van de werkelijkheid en de geest

De QR code vierkanten, geïmpregneerd met bijenwas, omhullen de kamer en transformeert het in een zintuiglijke plaats.

Sinds mensenheugenis, werden bijen geassocieerd met allerlei deugden. De bijenkorf heeft als voorbeeld gediend voor de ideale maatschappij, terwijl honing en bijenwas de basis vormden voor ontelbare positieve metaforen van zoetigheid en productiviteit. Van de natuurlijke architectuur door bijen gemaakt in hun korven kan worden gezegd dat ze de perfectie benaderen.

Bijen hebben meer te doen met architectuur dan we denken. In de voorgaandejaren, zijn deze insecten de conversaties binnengekomen van ontwerpers en een handvol aantal projecten en krantenkoppen verschenen die hun belang benadrukken aan ons ecosysteem en in ons dagelijks leven.

Honing boerderijen en kolonies op het dak verschenen en sommige van de ontworpen projecten verrijzen als resultaat van de toenemend bewustzijn van het ecologisch van bijen.

Voor veel architecten, biedt het ontwerpen voor bijen spannende mogelijkheden in de omgevingskunst. De omzichtigheid van een alomtegenwoordig zich groen voordoend in architectuur verbeeldingen, zoeken ontwerpers het nu op de kwaliteit te verhogen in duurzaam denken, wat de Italiaans architect Stefano Boeri heeft genoemd "a non-anthropocentric urban ethics." Dit betekent voorbij de ethiek gaan die simpelweg de behoefte bevredigt van de mens naar een ethiek van in de behoefte te voorzien van alle levende vormen.

Bijen zijn opgedoken in de wereld van ontwerpers als een van de eerste species waar rekening mee gehouden wordt in de nieuw stedenbouwkundige ethiek. En daarmee ontwerpers confronterend met twee essentiële vragen-“Wat precies zijn de levensbehoeften van bijen en hoe kan je ontwerpen met deze behoeften in gedachte.

 

Opzet van het QRschap

Wij willen een systeem opzetten dat het publiek aantrekt en overhaalt om interactie aan te gaan met het kunstwerk. Het idee zoveel mogelijk mensen de uitnodiging te laten aannemen om aan de interactie mee te doen.. Een bezoeker kan bijblijven met de activiteiten van het QRscape via Twiitter.

Gebruik makend van het feit dat QRcodes links verkrijgen naar online content, kunnen we de informatie veranderen van de Qrcodes dor simpelweg de content van de gelinkte pagina te veranderen.

Het gebruik van mobile telefoons, Twitter en Qrcodes is ideaal voor het versterking van de verbinding van het kunstwerk met moderne vernieuwende handelingen, en zal weer helpen om een band met het jonge publiek te krijgen. Daarboven op geeft het kunstwerk de prikkel om de website te bezoeken en betrokken te raken en op die manier de schoonheid te beseffen en het belang om onze toekomst te herschapen.

Dit gezamenlijke werk zal worden aangevuld met lezingen, discussies en een onderzoeksprogramma.

QRcodes

De installatie zal handig gebruikmaken van Qrcodes. De informatie van de QRcode is toegankelijk door een smart phone, maar zelf zonder dit, de routes en patronen van de QRcodes vierkanten vertegenwoordigen een vogelvluchtview van een utopische stad die kan gelezen worden in veel vormen. Elke QR gecodeerde muur kan een stuk gedicht. Of een relevante vraag bevatten (die tot 250 karakters per vierkant gaat)

QR codes zijn fascinerende beelden van zichzelf. Ze zijn niet te classificeren, omdat ze niet alleen visueel zijn, maar ook informatief. Op een manier zoals een konijnenhol een directe aanwezigheid heeft


Wat is een QRcode?

QRcode (afgeleid van Quick Response code) is een soort matrix barcode en is een van de meest populaire types van tweedimensionale barcodes ontworpen voor- en te lezen door smartphones. De code bestaat uit zwarte modules gerangschikt in een vierkant patroon op een witte achtergrond.. De QRcode is ontworpen om zijn inhoud snel te decoderen.

Specifieke doelen

De QRscape zal groeien als het verandert in een bijenstal met strategisch geplaatste oogst eenheden ontworpen om het belang te laten zien van het behoud van ecologische samenlevingen in en rond de steden. De bijenstal bevat tevens een gemeenschappelijke tuin en beiden zullen een sterke sociale agenda hebben zodat het mogelijk is voor het publiek om deel te nemen aan de productie van honing en meer te leren over bijen

Het project stelt voor een serie van bijenkorfstallen te plaatsen op groenstroken rond de steden om het belang van betrokkenheid bij de achteruitgang van de stadsbiotopen, een eerste stap naar een nieuw soort van stedelijk tuinieren, het publiek uitnodigend om bloemen en planten mee te brengen voor bestuiving in deze stedelijke bijenkorven.

De bijenhouders in hun witte beschermende pakken kunnen gezien worden als schaduwen , stedelijke geesten, die elke architectonische gebeurtenis, misschien elk project zullen volgen. Een nieuw soort positief bewustzijn verrijst dan door dit project.

 

Een interessante vraag over ontwerpen voor bijen duikt op in de stedelijke en regionale schaal. Stedelijke ontwikkeling kan desastreuze effecten hebben op locale bijenpopulaties en sommige dorp het aanzienlijk beter dan anderen in het voorzien van een ondersteunende omgeving voor bijen.

Berlijn met zijn groene landschap en grote stukken braak liggend land, heeft een van de gezondste populaties van bijen.

In Michael Klemens' boek Nature in Fragments: The Legacy of Sprawl, documenteert hij hoe diverse patronen van stedelijke uitgestrektheid kan veroorzaken dat hele soorten bijen uitsterven in bepaald gebied.

Omdat de voeding radius van sommige kleinere soorten beperkt is, kunnen de ontwikkelde modellen die veel plaveisel hebben met harde oppervlakken efficiënt een bij afsnijden van zijn nest. Op zoek naar de planten die het nodig heeft. Geïsoleerde parken en groene eilanden zijn niet genoeg om populaties te behouden, als inteelt de genetische code van de species verzwakt . Het alternatief is continue groene stroken te planten om de bijen te doen overleven in stedelijke omgevingen.

Als basisniveau, zijn het promoten van tuinen op de top van het dak, korven op locatie, en natuurlijke plantenvegetatie waar wilde bijen van kunnen leven, zijn duidelijk gemakkelijke stappen in deze richting, hoewel er politieke en locale obstakels zijn die overwonnen moeten worden.

 

Officiële planning, landkaarten en strategische parkplanning , zij moeten allemaal samenwerken om de negatieve effecten van nodeloze stedelijke uitbreiding tegen te gaan en gezonde bijenpopulaties te bevorderen. Het beleid van bijen houden dient te worden gewijzigd en groene dak activiteiten dienen te worden verfijnt .Het allerbelangrijkst is dat een

er een educatie campagne wordt gesteund om mensen over hun angst en verkeerde ideeën heen te zetten over bijen.

Ik heb het idee dat totdat men de problemen heeft opgelost in de omliggende agrarische gronden , de bijen een veilige haven in de stad aangeboden moet worden.

Het voorgestelde kunstwerk, 2B or not 2B?, verwijst naar deze problematiek en houdt zich op een esthetische manier hiermee bezig en activeert de sociale dimensie van kunst. Het zoekt de betrokkenheid van het publiek, de toeschouwer als onderwerp in het verkrijgen van een antwoord over wat een zaak van veelsoortige overleving kan zijn.